Fee PPOB


Cek Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar/PostPaid :

TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN

Contoh :

TAG.PLN.540520111111.081234567890.1234

Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar/PostPaid :

BAYAR.IDREFF.PIN

Contoh :

BAYAR.0302110987.1234

Format Bayar Tagihan Diperoleh Dari “Laporan Sukses Cek Tagihan“

Sebelum Bayar Tagihan Silahkan Melakukan Cek Tagihan Terlebih Dahulu